Punct de vedere al ANISP referitor la hotărârea CNA de a cere Poliţiei să cerceteze legalitatea unor site-uri

Categoria: Comunicate de presa


Prin adresa 12971/07.09.2012 Pro TV SA a sesizat CNA cu privire la faptul că în mediul on-line funcţionează multe servicii de conţinut „media” (filme, seriale, s.a.), indicând o lista de 42 de site-uri care nu s-au notificat în conformitate cu Decizia CNA 320/29.05.2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere şi fără a avea reglementate drepturile de autor.

 

Decizia 320/2012 a CNA a fost data în baza reglementării stabilite prin Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) .

 

În demersul său, probabil, Pro TV s-a bazat pe faptul că, în conformitate cu Decizia 320/29.05.2012 „serviciile media la cerere” în funcţiune trebuiau să se notifice până la data de 3 septembrie 2012. În acelaşi timp, Pro TV extinde forţat interpretarea, adăugând şi chestiunea „drepturilor de autor”, care ar fi nereglementate în cazul acestor site-uri.

 

În şedinta din 1 noiembrie 2012 CNA, analizând solicitarea Pro TV, a hotărât să sesize Poliţia în vederea identificării responsabililor de site şi a clarificării răspunderii legale. Nu cunoaştem exact conţinutul acestei hotărâri (pe site-ul CNA existând doar un extras sumar al Procesului verbal de şedinta), astfel că nu ştim la ce se referă sintagma „legalitate”: la faptul că site-urile nu funcţionează în conformitate cu Decizia 320/2012 (adică, nu sunt notificate şi înregistrate în Registrul CNA), nu respectă drepturile de autor, ş.a.

 

Faţă de această situaţie, în special în urma semnalelor venite din sectorul serviciilor on-line şi al utilizatorilor, Președintele ANISP a luat pozitie susținând că „nu CNA-ul trebuie să sesizeze poliţia şi să ceară închiderea unor site-uri Internet, deoarece competenţele sale stabilite prin lege nu sunt de a reglementa domeniul Internet, CNA depășindu-şi astfel atribuțiile…” şi „… Nu avem nimic împotriva respectării drepturilor de autor. Cei care reprezintă interesele celor cărora le-au fost încălcate drepturile de autor se pot adresa justiției. Merg la tribunal şi dau în judecată pe proprietarul site-ului care a oferit conținutul care se consideră că e ilegal distribuit…”.

 

Considerăm această luare de poziţie ca fiind absolut corectă din punct de vedere juridic şi în limitele mandatului funcției sale. Acest lucru este sustinut de faptul că trebuie luat în considerare nu doar art.10 alin. ultim din Legea nr.504/2002, ci şi definiția conținută de art.1 pct.3 din aceeași lege, care precizeaza că „serviciu media audiovizual la cerere” este „un serviciu media audiovizual neliniar, în care vizionarea de programe se face la cererea individuală a utilizatorului şi la momentul ales de acesta, prestat de un furnizor de servicii media pe baza unui catalog de programe selecționate şi puse la dispoziție de către furnizorul de servicii media”. Cu alte cuvinte, nu este suficient să existe pe un site câteva zeci, poate sute de filme, pentru ca respectivul site să intre automat în categoria VoD (video-on-demand)... Pentru a fi considerate „servicii media la cerere” respectivele filme ar trebuie să fie „împachetate” sub formă de PROGRAME MEDIA, lucru confirmat chiar de art.1 lit.a) şi b) şi, mai ales, art.2 alin.(3) lit.a) şi b) din Decizia CNA nr.320/29 Mai 2012, invocată de Pro TV în cererea sa.

 

Aceasta este raţiunea pentru care considerăm că CNA nu are competenţa de a reglementa „Internetul românesc” (peste 95% din site-uri s-ar încadra în această situatie), desi este principala autoritate naţională în privinţa conţinutului din audiovizual. În aceste condiţii, cele 42 de site-uri din lista Pro TV, preluată ca atare de CNA, nu ar avea nevoie de autorizare, multe fiind site-uri din categoria UGC (acest aspect merită analizat şi clarificat). De aceea, în intervenţia sa domnul Preşedinte Mihai Bătrîneanu a semnalat că CNA îşi depăşeşte atribuţiile legale, pentru că efectul demersului Pro TV şi al hotărârii CNA poate duce la închiderea unor site-uri fără a afla dacă erau sau nu în legalitate.

 

Menţionam că misiunea ANISP este sprijinirea industriei Internetului şi, mai ales, promovarea utilizării serviciilor digitale atât de catre creatori, companii, instituţii, dar şi de cetăţeni, în deplină libertate de opţiune. Evenimentele şi poziţiile exprimate în ultimile zile referitor la aspectele de mai sus indică faptul că este necesar un dialog consistent cu participarea mai multor actori implicaţi în spaţiul serviciilor on-line de conţinut.