ANISP continuă să sesizeze nereguli în implementarea proiectului NetCity în Bucureşti

Categoria: Comunicate de presa


București, 16 iulie 2013 - Asociaţia Naţională a Internet Service Providerilor (ANISP) din România sesizează noi nereguli în modul în care este implementată reţeaua NetCity în Bucureşti. După ce, în februarie 2013, ANISP a făcut publice abuzurile NetCity, sesizând, totodată, şi autorităţile competente, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a emis un aviz prin care NetCity Telecom şi Primăria Generală a Municipiului Bucureşti (PGMB) sunt obligate să implementeze condiţii optime pentru toţi potenţialii clienţi, inclusiv preţurile maxime ce pot fi percepute.

NetCity Telecom şi PGMB refuză să pună în aplicare măsurile corective stabilite prin Avizul de conformitate emis de ANCOM la 30 mai 2013, în baza prevederilor legii 154/2012. Mai mult, cele două organizaţii au facut apel la instanţă (Curtea de Apel Bucureşti), solicitând, într-o primă fază să suspende efectele Avizului emis de ANCOM în data de 30.05.2013 şi apoi, într-o altă acţiune, să-l anuleze.

 

Mihai Bătrâneanu, preşedinte ANISP: “Analiza efectuată de Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații a evidenţiat că toate contractele de închiriere tubete, racorduri și branșamente au fost încheiate în afara limitelor cadrului normativ ce reglementează rețeaua metropolitană Netcity, respectiv cu încălcarea Contractului de concesiune aprobat prin HCGMB nr. 108/2008. Este şi motivul pentru care ANISP contină să atragă atenţia asupra abuzurilor şi să militeze pentru oorectitudine şi pentru respectarea legilor şi a normelor ANCOM.”

În consecinţă, ANISP solicită autorităţilor române, în special Consiliului Concurenţei, efectuarea unei serii de investigaţii conform articolului 6 din Legea nr. 21/1996, alături de constatarea încălcării de către NetCity Telecom a dispoziţiilor acesteia şi luarea măsurilor specifice precizate în lege, precum amendarea şi obligarea la plata amenzii.

În numele membrilor săi, ANISP solicită deschis reprezentanţilor reţelei metropolitane să respecte cele dispuse de ANCOM, inclusiv modificarea contractelor încheiate cu aceştia, şi să se conformeze măsurilor tranzitorii pe care autoritatea le-a impus, prin facturarea doar a tarifelor maxime prevăzute.