CE - Raportul privind continutul ilegal si raspunderea intermediarilor

Categoria: Evenimente


Comisia europeana a publicat rezultatele consultarii publice "Abordarea problemei continutului ilegal on-line si raspunderea intermediarilor on-line" - “Tackling illegal content online and the liability of online intermediaries”.

 

Principala constatare: majoritatea respondentilor agreaza principiile de responsabilitate a intermediarilor conform Directivei privind comertul electronic, dar considera ca chestiunea necesita unele clarificari sau îmbunatatiri.

 

Unele aspecte scoase în evidenta de rezultatele consultarii:

 

·         o proportie semnificativa dintre respondenți "nemultumiti" s-au plâns cu privire la implementarile nationale, mai degraba decât legislația UE. O mare majoritate a respondentilor considera ca sustin jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. Acest lucru înseamna ca, în mod clar mai putin de 49,6% dintre respondenti pun la îndoiala principiile de raspundere existente pe care se bazeaza Secțiunea IV din Directiva privind comertul electronic.

·         În ceea ce priveste conceptul de "hosting pasiv / passive hosting ", mulți respondenți s-au plâns mai degrabă de interpretările naționale ale acestui concept. Sunt necesare mai multe clarificări susținute prin intermediul unor măsuri legislative neobligatorii, cum ar fi recomandările emise de către Comisia Europeană.

·         O mare majoritate a respondenților (70,6%) sprijină abordarea diferențiată în ceea ce privește notificarea și acțiunea (notice-and-action), în special, acestea doresc să se adapteze sau să îmbunătățească practica de „punere jos / take-down ” pentru un anumit tip de conținut. În acest sens, mulți respondenți nu au fost neapărat împotriva abordării orizontale a directivei.

·         majoritatea covârșitoare a respondenților a susținut crearea unui mecanism de „contra-notificare / counter-notice” (82,5%)

·         O ușoară majoritate a respondenților (51,2%) au confirmat ca sunt dispusi pentru a pune în aplicare măsuri voluntare sau proactive pentru a elimina anumite categorii de conținut ilegal din sistemul lor.

·         Doar 38,7% dintre respondenți au susținut introducerea principiului „darii jos / take-down”, în special, furnizorii titularilor de drepturi și asociațiile acestora.

·         În mod similar, doar 36,1% dintre respondenți consideră necesară impunerea taxelor specifice de îngrijire pentru anumite categorii de conținut.

·         Un grup deloc neglijabil de respondenți consideră că este prematur să se respingă o notificare existentă și sistemul de „punere jos” ca ineficiente având în vedere că unele dintre acestea sunt cauzate de lipsa de armonizare și / sau de standardizare.

·         O majoritate semnificativă a respondenților (76,7%) cer o mai mare transparență cu privire la politicile de restricționare a conținutului intermediarilor (de exemplu, numărul de notificări primite).

·         Doar o majoritate mică dintre respondenți (50,7%) au susținut ideea că intermediarii on-line ar trebui să aibă un serviciu specific pentru a facilita contactul cu autoritățile naționale pentru cel mai rapid anunț posibil și îndepărtarea conținuturilor ilegale care constituie o amenințare, de exemplu pentru siguranța publică sau lupta împotriva terorismului. Din suporteri, majoritatea (68,6%) au considerat că un prag minim de mărime nu ar fi adecvată pentru o astfel de obligație.

 

Gasiti textul raportului la adresa:

 

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15935