Convocarea Adunarii Generale ANISP - 2017

Categoria: Evenimente


In ziua de miercuri, 19 Aprilie 2017, incepand cu orele 10:00,  este convocată Adunarea Generala a membrilor ANISP - la sediul Asociației.


În caz de neîndeplinire a condițiilor statutare privind cvorumul, Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de vineri, 21 aprilie 2017, la sediul ANISP din Bd. Națiunile Unite nr. 1, sector 5 București.


Pe ordinea de zi a Adunarii Generale figurează:

1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea raportului de activitate şi a raportului privind execuția bugetului în anul precedent;
2. Aprobarea liniilor directoare ale activității şi Bugetului asociației în anul curent;
3. Probleme organizatorice şi administrative.