Aderare

Categoria: Despre ANISP


Conform Statutului ANISP pot adera la asociatie următoarele categorii de membri, din țară și străinătate:

1. Membri de onoare: personalități marcante ale vieții științifice, tehnice, culturale etc., din toate domeniile de activitate, care își exprimă sprijinul și solidaritatea cu scopul și obiectivele Asociației și consimt să ofere Asociației prestigiul numelui lor. Membrii de onoare se propun de către Consiliul Director sau de către Adunarea Generală. Membrii de onoare sunt exceptați de la plata cotizației și nu au drept de vot în Adunarea Generală.

2. Membri: persoane juridice care activează în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv a serviciilor online [Internet], recunosc statutul Asociației, își plătesc contribuțiile bănești stabilite de către Consiliul Director, contribuie activ la desfășurarea acțiunilor inițiate de către Asociație și funcționează conform legilor în vigoare.

3. Membri afiliați: persoane juridice care sprijină Asociația în realizarea scopului său. Membrii afiliați pot participa la activitățile Asociației. Membrii afiliați nu au drept de vot în Adunarea Generală.

Înscrierea membrilor se face pe bază de cerere de înscriere adresată Președintelui Asociației. Admiterea de noi membri se aprobă de către Consiliul Director și se validează de către Adunarea Generală. Membrii plătesc o cotizație lunară stabilită prin hotărârea Consiliului Director.

La intrarea în Asociație, un membru nou își însușește Statutul și actele anterior elaborate.

Pentru detalii suplimentare nu ezitați să contactați ANISP:
http://anisp.ro/contact.php