Terminologie - Termeni cu litera Ddate cu caracter personal


orice informatii referitoare la o persoan? fizic? identificat? sau identificabil?; o persoan? identificabil? este acea persoan? care poate fi identificat?, direct sau indirect, în special prin referire la un num?r de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identit?tii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Legea 676 /2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal