Terminologie - Termeni cu litera Ffurnizor


furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice, în întelesul Ordonantei de urgentã a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare în comunicatii, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr.591/2002, sau un operator, în întelesul Ordonantei Guvernului nr.34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociatã, precum si interconectarea acestora, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr.527/2002unicatii electronice

Decizia ANRC 136/2002 privind
Regulamentul identificarii pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice